krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Kozinec písečný aneb Pozdrav z ruské stepi

rubrika: Flora autor: 26. 11. 2012

Kozinec písečný – Astragalus arenarius, Zdelov, 4.7.2006

 

Mapa rozšíření kozince písečného – Astragalus arenarius podle AOPK

Kriticky ohrožený kozinec písečný (Astragalus arenarius) je velmi zajímavou a mimořádně památnou rostlinou našeho regionu. Jedná se o druh pocházející z písečných stepí středního Ruska z tzv. sarmatské květenné oblasti.  Do Čech se kozinec písečný rozšířil z východu tzv. sarmatskou cestou (koridorem severně od karpatských pohoří) během tzv. borealu. V tomto období asi před 10 000 lety po konci poslední doby ledové došlo k suchému a teplému klimatickém výkyvu, který umožnil mnoha stepním prvkům migrovat na západ do Evropy, kde jindy převažovalo vlhčí klima. Kozinec písečný je pionýrským druhem, který osídluje hlavně vyprahlé písčité půdy a přesypy vátých písku. Tato stanoviště jsou v České republice dnes velmi vzácná,  většina písčin byla zalesněna borovicemi či zarostla bylinnou vegetací. Kozinec je navíc konkurenčně málo zdatná rostlina, která nedokáže konkurovat odolnějším druhům– pokud v místě jeho výskytu dojde k zastínění či k souvislému zapojení bylinného patra, kozinec postupně zcela vymizí.  To vše a fakt, že se u nás jedná o reliktní druh na západní hranici svého areálu je důvodem, proč je kozinec písečný v Česku kriticky ohroženým druhem.

Kozinec písečný – Astragalus arenarius, Zdelov, 4.7.2006

Dnešní rozšíření kozince u nás je jen žalostným zbytkem rozšíření minulého. Druh přežívá pravděpodobně již jen na čtyřech lokalitách : Hradčanské stěny u Mimoně, Semínský přesyp na Pardubicku, Zdelov u Kostelce nad Orlicí a při železniční trati u Borohrádku – zde rostou již jen poslední dvě rostliny.  Nejpočetnější populace přežívá v rozvolněném trávníku na písčině v areálu kravína v obci Zdelov. V této obci a v jejím blízkém okolí v minulosti rostl kozinec na několika dalších lokalitách, které však bohužel zanikly, k značnému ústupu kozince došlo na této poslední lokalitě, které má dnes rozlohu již jen asi 10 m2a kde rostou poslední desítky rostlin. Protože je tato zbytková populace ohrožena zástavbou a dalšími faktory, probíhají jednání, která by měla vést k vyhlášení dané lokality za Přírodní památku (zatím jde o tzv. přechodně chráněnou plochu) a uvažuje se také o umělém namnožení kozince s následnou reintrodukcí na lokality, kde druh v minulosti rostl. Naštěstí to vypadá, že kozinec ve Zdelově má to nejhorší za sebou. Místní už o této botanické raritě vědí a snad si tu „vzácnou kytku pohlídají“. V roce 2009 ve Zdelově dokonce vzniklo i společenské a sportovní sdružení nesoucí hrdý název KOZINEC.

literatura:

Většina údajů byla převzata z vyčerpávajícího článku H. Voškerušové : Kozinec písečný, který vyšel ve sborníku Orlické hory a Podorlicko 12/2003. Zde lze dohledat další zajímavosti o nálezech a historických lokalitách tohoto druhu na Rychnovsku.  

PROCHÁZKA F. (1983): O záchranu kozince písečného…, Živa, Praha, 31: 133.

mapa a karta podle AOPK je zde 

 

 

 

Zanechte vlastní komentář:

šest + = dvanáct