krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Když jsem v roce 1973 předložil redakční radě rukopis článku Poznámky k rozšíření a taxonomii československých druhů a hybridů čeledi Orchideaceae, měl jsem jediný cíl. Aby  veřejnost dostala do rukou další materiál pro studium našich vstavačovitých. O dva roky později, kdy byla uvedená stať zveřejněna, nejméně třetina ze skoro 500 uvedených lokalit však již neexistovala.

František Procházka, Orchideje naší přírody, Academia 1983

Články Flora

Jaro v lužním lese

rubrika: Flora autor: 13. 5. 2016
O dva týdny česnek vykvete a zelená se změní na bílou

Nesměle a pomalu přichází jaro v březnu. A ještě tak začátkem dubna se vše živé po dlouhé zimě jen zvolna nadechuje. Ale pak přijdou dubnové deště a první opravdu teplé dny a flóra jakoby se najednou rozhodla demonstrovat za své místo pod sluncem. Znovu a znovu po každé zimě opět alespoň na pár dní v roce získat [...]

Bledulová pole

rubrika: Flora autor: 10. 4. 2016
Bledule

Nikde jinde nekvetou z jara takové plantáže bledulí jako v téhle části Jestřebích hor. Louky nad Markoušovicemi, odkud je to kousek přes krásnou bučinu na hlavní hřeben s rázovitou osadou Paseky. Staré roubenky, zbytky hald kamenouhlenných dolů, daleké výhledy přes zvlněnou krajinu směrem k bílým Krkonoším. Brzké jaro, skrz zažloutlou zimní stařinu se pomalu prodírá nová zelená tráva. [...]

Bílá a červená

rubrika: Flora autor: 25. 1. 2016
Tolije a zábělník - bílá a červená

Konec ledna, únor jako příslib blížícího se jara. V archivu loňských fotek – tolije a zábělník. Tolik se těším, až rozkvetou vlhké louky v údolí Olešenky, jinde kolem Náchoda tyhle magické byliny nerostou. Rostliny jsou to dnes na Náchodsku hodně vzácné (ustoupily hlavně kvůli nesmyslným melioracím) a obě jsou v zapojené vegetaci mokřadních luk snadno k přehlédnutí. Když na [...]

Adéla už večeřela

rubrika: Flora autor: 12. 11. 2015
Bublinatka jižní - detail květu

aneb O našich masožravkách Normální je, když zvířata požírají rostliny, jenže občas to funguje i naopak. V české přírodě roste na 13 původních druhů masožravek a 2 jejich kříženci. Všechno to jsou kytky docela vzácné, svým výskytem vázané na prostředí s hodně specifickými poměry. Masožravost se u nich pravděpodobně vyvinula jako adaptace na nedostatek minerálních živin, [...]

Krkonošské jestřábníky

rubrika: Flora autor: 14. 9. 2014
Jestřábník oranžový - Hieracium aurantiacum a jestřábník chlupáček - Hieracium pilosella, mateřské druhy jestřábníku červeného

aneb Evoluce v přímém přenosu Jestli jsou Krkonoše něčím proslulé, tak to jsou zejména jejich nejvyšší partie s horskou tundrou a rašeliništi, kde se do současnosti držela celá řada tzv. glaciálních reliktů – druhů z poslední doby ledové. Horská tundra a navazující smilkové alpinské louky jsou sice v rámci celé střední Evropy unikátní, druhově nejbohatším ekosystémem Krkonoš jsou ovšem květnaté [...]

Krasavice z hor

rubrika: Flora autor: 24. 1. 2014
Lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum, Orlické hory - Panské pole, 1.7.2006

She robbed me of my liberty, deprived me of my rest Then go, my lovely Flora, the lily of the west. Bob Dylan Neznám druhou takovou rostlinu, která by se velikostí květu a krásou vyrovnala lilii cibulkonosné (Lilium bulbiferum). Snad jenom hlaváček jarní… Lilie cibulkonosná u nás roste velmi vzácně v okrajových pohořích a to hlavně [...]

Hlaváček, lahváček

rubrika: Flora autor: 1. 5. 2013
Hlaváček jarní - sluníčka v trávě

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) patří bezesporu k nejhezčím evropským květinám. Ne nadarmo nese latinské rodové jméno Adonis – podle jinocha proslulého svojí krásou, který měl v řecké mytologii svést Afroditu i Persefonu. Vypovídající je i jeho starší české jméno -   miláček jarní (Opiz 1852). Ostatně stejně milá a láskyplná je i přezdívka, kterou dnes používají čeští [...]

O skleněné orchideji z podzemí

rubrika: Flora autor: 7. 4. 2013
Sklenobýl bezlistý je orchidej s velmi neobvyklou vizáží - nemá listy a opravdu vypadá, jako kdyby byla z průsvitného nažloutlého a růžového skla.

Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) je jedna z nejtajemnějších a nejvzácnějších rostlin naší přírody. Jak už napovídá název -„skleněné býlí bez listí“, jde o kytku opravdu bizarní. Sklenobýl je po celý svůj život výživou zcela závislý na vláknech hub, které prorůstají do jeho kořenů již během klíčení semen. Zpočátku se asi jedná o oboustranně prospěšné soužití, ve [...]

Zimozelen

rubrika: Flora autor: 19. 3. 2013
Květy zimozelenu mají jsou poměrně neobvyklé ...

v zimě už se u nás skoro nikde nezelená … Zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) je drobný keřík, který kvete krásnými bílými květy a který patří k nejohroženějším rostlinám České republiky. Druh je svým výskytem vázán zejména na suché prosvětlené  borové lesy s písčitým substrátem. Jde o značně dekorativní rostlinu, která se ještě před padesáti lety vyskytovala roztroušeně prakticky [...]

Střevíčník pantoflíček

rubrika: Flora autor: 9. 3. 2013
Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus , les Halín, 15.5.2012

… krásné a prapodivné jméno, krásné a prapodivné květy Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus L.) je naší orchidejí s nejkrásnějšími a největšími květy, ne nadarmo je jeho květ slavnou ikonou ochrany přírody. Vysoká atraktivita kvetoucích rostlin však asi i přispěla k podstatnému snížení jeho početnosti a na mnoha místech byly celé populace střevíčníků zlikvidovány vykradením lokalit člověkem. [...]