krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Zvonek český (Campanula bohemica)

rubrika: Flora autor: 10. 11. 2012

Rozsah maximálního pleistocénního zalednění Evropy, obr. P. Rybář

Málokdo ví, že na procházce třeba Obřím dolem v Krkonoších může téměř na každém kroku pozorovat botanickou raritu – zvonek český. Zvonek český je krkonošským endemitem – druhem, který neroste nikde jinde na světě. Přibližně před 20 tisíci lety skončilo poslední výrazné zalednění Evropy, oteplilo se a ledovce ustoupily k severu. Svahy většiny evropských středohor opět pokryly lesy. V té době se nejvyšší hřebeny Krkonoš staly izolovaným ostrovem, neboť je od ostatních pohoří dělilo zelené moře středoevropských lesů. Tehdy zde začaly v dlouhodobé izolaci vznikat svéráznými biologickými procesy některé nové druhy rostlin (i živočichů) dodnes známých pouze z Krkonoš. Podrobněji se  fenoménem krkonošských endemitů zabývá článek O jeřábu sudetském a dalších krkonošských endemitech. Výjimečnost zvonku českého souvisí právě s jeho zajímavým vznikem. Předkem tohoto druhu je alpský druh zvonek Scheuchzerův, který se koncem doby ledové dostal do Vysokých Sudet a v Krkonoších se z něho v izolaci postupně vyvinul zvonek český.

Zvonek český je nápadný druh krkonoškých luk

Běžný je v Obřím dole, kde roste na kulturních loučkách společně s jestřábníkem oranžovým

Kvete tu i podél hlavní trasy na Sněžku

 

Zvonek český (Campanula bohemica), Obří důl, Krkonoše

Zvonek český je půvabný vytrvalý horský druh, který v zemi přežívá oddenkem. Lze jej zaměnit se zvonkem okrouhlolistým, od kterého se odlišuje výrazně hranatými lodyhami a většími  květy. Se zvonkem okrouhlolistým se také může vzácně křížit a jejich kříženec se jmenuje zvonek Pilousův. Zvonek český roste na naší i polské straně Krkonoš na mnoha lokalitách, často velmi početně. Modře barví pláně od Pece pod Sněžkou až po Luční boudu, hojný je také v okolí Svatého Petra. Jeho výskyt začíná zhruba v 800 metrech nad mořem a sahá až po Sněžku. Vybírá si osluněná místa na květnatých vlhkých horských loukách s dostatečnou zásobou živin. Roste i na okrajích porostů kosodřeviny. Zvonek český je dosud místy hojný a to i přesto, že byl v posledních desetiletích zaznamenán jeho ústup. Vzácnost druhu v tomto případě relativní pojem a je dána zejména faktem, že roste výlučně v Krkonoších. Zvonek český je ohrožen změnami v obhospodařování luk a opuštěním tradičních postupů, které fungovaly v Krkonoších po staletí. Dlouhodobým působením došlo k vytvoření hodnotných a druhově bohatých luk v nichž je zvonek český doma. Bohužel právě tyto louky prodělaly v druhé polovině 20. století velký ústup a s nimi i tento druh. 

Zvonek český – Campanula bohemica, Obří důl, 5.7.2016

Zvonek český – Campanula bohemica, mapa rozšíření

Zvonek český je ohrožen změnami v obhospodařování luk a opuštěním tradičních postupů, které fungovaly v Krkonoších po staletí. Dlouhodobým působením došlo k vytvoření hodnotných a druhově bohatých luk v nichž je zvonek český doma. Bohužel právě tyto louky prodělaly v druhé polovině 20. století velký ústup a s nimi i tento druh. Určitým rizikem je také přítomnost zvonku okrouhlolistého, který spolu s lidmi proniká do stále vyšších území Krkonoš. Častější křížení těchto dvou druhů by mohlo ohrozit původní čisté  populace zvonku českého. Právě z Krkonoš bohužel takový špatný případ známe u krásné velkokvěté violky žluté sudetské, kterou geneticky téměř zlikvidovala nově proniklá plevelná violka trojbarevná.

 

Použitá literatura:

  • Kubát K. a kol., Klíč ke květeně ČR, Academia, Praha 2002
  • Rybka V. a kol., Rostliny ve svitu evropských hvězd, Sagittaria, Olomouc 2004
  • Průša D. a kol., Chráněné rostliny České a Slovenské republiky, Computer Press, Brno 2005
  • Čeřovský J. a kol., Červená kniha 5 – Vyšší rostliny, Příroda, Bratislava 1999
  • Rybář P., Přírodou z Polabí k hraničním horám, Královéhradecký kraj 2008
  • mapa – Agentura ochrany přírody a krajiny
  • Botany.cz
  • Biolib.cz
  • biomonitoring.cz

Zanechte vlastní komentář:

− šest = tři