krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Rokle a soutěsky nad Suchým dolem jsou asi nejhezčí partií  Broumovských stěn...

Broumovské stěny nad Suchým dolem. Nakloněná pískovcová lavice, do které eroze vyhloubila nespočet roklí a soutěsek. Některé mají podobu hluboce zaříznutých kaňonů, jiné jsou spíše jen krátkými skalními soutěskami. Některé začínají na hraně Broumovských stěn a končí až nad Suchým dolem, jiné jsou jen krátkou součástí zdejšího nepřehledného skalního labyrintu. Asi nemá příliš smysl řešit [...]

Horská kaple na Kalvárii

Putování Bardskými horami. Opuštěné rozhledny, krásné listnaté lesy. Starobylé městečko Bardo v průlomu Kladské Nisy. Německé jméno Warta odkazuje na strategickou polohu v průsmyku nevysokých, leč strmých hor. Kdo drží Wartu, kontroluje severní přístup do Kladské kotliny. Krásný výhled na průlom řeky Nisy z místa jednoho z největších skalních sesuvů ve střední Evropě. V roce čtrnácti stém se na kopci [...]

Okolo Waligóry

rubrika: Krajina a příroda autor: 6. 1. 2016
Na Kostrzyně. Nejhezčí vrchol v této části pohoří...

Výstup na hřeben Javořích hor. Českopolská hranice, pěšina vede po čáře a pak se stáčí do kopců na sever do Polska. Góry Suche a Góry Kamienne. Místy krásné listnaté lesy, červené skály, rozsáhlá suťoviště a kůrovcové holiny. Horská chata Andrzejówka v Sedle tří dolin – auta a autobusy. „Turistika Polska” – mladé slečny v lodičkách a minisukních [...]

Záboř

rubrika: Genius loci, památky autor: 1. 1. 2016
Zbytky klenby snad v bývalých stájích či chlévu

Zima, olověné mraky a déšť, sudetské počasí. Rozvalený hřbitov, pastviny zarostlé náletem. Úvoz se ztrácí v křoví, mraky letí nízko nad zemí, z mlhy se vynořily siluety koní. Táhlé pláně nad Teplickými skalami. Hřeben nakloněné stolové hory, za pěkného počasí daleké výhledy – sedm set metrů nad mořem. Směrem k Teplicím neprostupné rokle, skály a lesy, směrem [...]

U Jitřenky

rubrika: Krajina a příroda autor: 22. 12. 2015
Na Jitřence. Aby člověk ocenil krásu místních skal, musí na vrcholy...

Jako Jitřenka je označována krásná skála na hlavním hřebenu Broumovských stěn a je to i jméno nedalekého trampského srubu. Místo je to od cest vzdálené a opuštěné, ostatně jako celá Velká plošina Broumovských stěn. Ve zdejších roklích se člověk snadno ztratí a celá oblast je prostupná vlastně jen jedinou značenou turistickou pěšinou – hlavní hřebenovkou [...]

Hampelův sloup

rubrika: Genius loci, památky autor: 17. 12. 2015
Mlynář Franz Hampel sice zemřel před čtvrttisíciletím, jeho odkaz je však k nepřehlédnutí

Jeden z nejhezčích mariánských sloupů v Čechách stojí u cesty mezi Bučnicí a Adršpachem u odbočky polní cesty k dnes již neexistujícímu Prostřednímu mlýnu. Mlýn v r. 1931 vyhořel, poté už nebyl nikdy obnoven a jeho ruinám se dnes říká Spálený mlýn. Sloup nechal postavit roku 1743 mlynář Franz Hampel při příležitosti korunovace Marie Terezie a také z radosti [...]

Krásný modrásek jetelový má poslední východočeskou populaci na Chrašické stráni u Chrudimi

Tak jsem se náhodou dostal k několika historickým údajům o výskytu denních motýlů kolem Náchoda. Údaje pocházejí od p. M. Radila, jehož babička a maminka byly nadšené obdivovatelky přírody, které si o svých vycházkách vedly poměrně pečlivé záznamy. I když se často jedná o kusá svědectví bez přesné datace a lokalizace, jde o velice cenné údaje, které [...]