krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Krásný modrásek jetelový má poslední východočeskou populaci na Chrašické stráni u Chrudimi

Tak jsem se náhodou dostal k několika historickým údajům o výskytu denních motýlů kolem Náchoda. Údaje pocházejí od p. M. Radila, jehož babička a maminka byly nadšené obdivovatelky přírody, které si o svých vycházkách vedly poměrně pečlivé záznamy. I když se často jedná o kusá svědectví bez přesné datace a lokalizace, jde o velice cenné údaje, které [...]

Na Bukačce

rubrika: Krajina a příroda autor: 7. 12. 2015
Jádro rezervace tvoří zakrslá bučina

Psát něco o téhle “botanické zahradě Orlických hor” by bylo nošením dříví do pralesa. On to tedy žádný prales není, i když se to všude traduje a jeden autor to přebírá od druhého. Ve skutečnosti jde o fragment smíšeného lesa, který se sice liší od okolních hospodářských lesů, nicméně i tady se v minulosti určitě těžilo [...]

U Gotické branky

rubrika: Genius loci, památky autor: 4. 12. 2015
Gotická branka ještě jednou. Tentokrát HDR - "sendvič" poskládaný ze tří snímků s různou expozicí clony...

„Jakmile úzká brána se otevře, zavane vlhký a studený vzduch a s podivnou předtuchou vkročí poutník do skalního města, by se v síních majestátního paláce poohlédl. Dvé krásných skalních stěn z přičervenalého kamene strmí zcela kolmo po obou stranách do výše, tak že zde takřka pološero panuje a pouze úzký pruh blankytu nad hlavami našimi nás ujišťuje, že [...]

V Lanžově

rubrika: Genius loci, památky autor: 28. 11. 2015
Zajímavá kombinace románského slohu a baroka...

Zvlněná krajina pod Zvičinou. Zapomenutý kraj. Pole, louka, les. Všechna větší města daleko za obzorem. Červená ornice. Klikatící se okresky, podél cest smírčí kříže a boží muka. Nikde jinde jich není tolik. Obyčejná vesnice s neobyčejným kostelem na ošklivé návsi. Románský portál (jediný ve východních Čechách), renesanční lunety, barokní cibule. Dvě malé prastaré kamenné hlavy nestvůr [...]

Chrámové stěny

rubrika: Krajina a příroda autor: 19. 11. 2015
Teplické skály - na Chrámových stěnách

Poslední teplé dny letos. Listopad, holé stromy, už jen břízy a modříny barví lesy do žluta. Podzimní slunce a syté barvy. Opuštěné turistické značky. Čas vyrazit do vysokých skal. Zapomenutá stezička se klikatí mezi skalkami. Náhle skalní hrana a pod nohami propast. Pohled, ze kterého jímá závrať. Stometrové pískovcové skály – Chrámové stěny. Vyšší skalní [...]

Na Rogowci

rubrika: Krajina a příroda autor: 15. 11. 2015
Úžasný výhled do kraje

Strmý výstup na hraniční hřeben Javořích hor. Cesta se klikatí, stoupání a klesání, obcházení kopců po vrstevnici. Severní část Javořích hor označují Poláci přiléhavě jako Góry Suche. Opravdu – žádné prameny ani potoky. Strmé svahy sopečných kopců. Červené kamení, vyvřelé ryolity a melafyry. Krásné bučiny, jasany, javory a jeřáby. Říjnové listí, barevná kouzla podzimních dní. [...]

Adéla už večeřela

rubrika: Flora autor: 12. 11. 2015
Bublinatka jižní - detail květu

aneb O našich masožravkách Normální je, když zvířata požírají rostliny, jenže občas to funguje i naopak. V české přírodě roste na 13 původních druhů masožravek a 2 jejich kříženci. Všechno to jsou kytky docela vzácné, svým výskytem vázané na prostředí s hodně specifickými poměry. Masožravost se u nich pravděpodobně vyvinula jako adaptace na nedostatek minerálních živin, [...]