krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Les Halín

rubrika: Krajina a příroda autor: 12. 5. 2013
Les Halín - jedna z botanicky nejzajímavějších lokalit Podorlicka

To jsou hlavně orchideje, zbytky teplomilných mochnových doubrav a pravěká nekropole…    Motto: “A nyní chutě dále k lesu Halínu. Zvláštní, tajemné ticho nás tu ovívá. Pátráme po příčině a hle! Nedaleko vsi Běstvin, téměř na kraji lesa, spatříme více než čtyřicet tu menších, tam značných rozměrů as jeden metr vysokých kup země, zarostlých travou, smrčím [...]

Kostel Panny Marie v Broumově

Neprávem opomíjený a zastíněný slávou broumovských dienzehoferských barokních kostelů je dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie v Broumově. A přitom jde o nejstarší dřevěný kostel v Česku a zároveň i o jednu z nejstarších dřevěných staveb ve střední Evropě, která je navíc unikátní i svým provedením. Podle údajů břevnovského kláštera měl být kostel založen v roce 1171 pohanskou šlechtičnou, která [...]

Hlaváček, lahváček

rubrika: Flora autor: 1. 5. 2013
Hlaváček jarní - sluníčka v trávě

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) patří bezesporu k nejhezčím evropským květinám. Ne nadarmo nese latinské rodové jméno Adonis – podle jinocha proslulého svojí krásou, který měl v řecké mytologii svést Afroditu i Persefonu. Vypovídající je i jeho starší české jméno -   miláček jarní (Opiz 1852). Ostatně stejně milá a láskyplná je i přezdívka, kterou dnes používají čeští [...]

Žabí rozcvička

rubrika: Fauna autor: 29. 4. 2013
Kuňka obecná - Bombina bombina , Bohuslavice nad Metují , 25.4.2013

Kuňky jsou takové moje oblíbené žabky, kterým jsem už jeden článek věnoval. Jedná se o zvířata, která zajímavým způsobem kombinují zabarvení maskovací (kryptické) a výstražné (aposematické). Kuňky žijí převážně v kalužích a mělkých vodách, kde jsou díky svému maskování, které pokrývá svrchní stranu těla, téměř neviditelné. Jejich kůže ovšem obsahuje velké množství drobných žlázek produkujících poměrně [...]

Lom U devíti křížů, výchozy těžených triasových pískovců na jejichž vrstevních plochách se občas najdou zkamenělé stopy dinosaurů

Jeden z mála dokladů o pobytu dinosaurů na našem území představují jejich zkamenělé stopy, které se vzácně nacházejí u Červeného Kostelce v pískovci z povrchovém lomu U Devíti křížů (lidově „Krákorka”). V tomto  lomu se těží velice zajímavý pískovec, který vznikal sedimentací jemnozrnného materiálu v mělkém sladkovodním či brakickém prostředí. Pískovec patří do tzv. bohdašínského souvrství,  jeho spodní [...]

Skokan ostronosý - Rana arvalis , Hluboký Kováč, 17.4.2013

Na začátku každého jara, zhruba v době kdy se objeví první sasanky a na rybnících roztaje poslední led, odehrává se na několika málo místech východních Čech podivuhodná událost. Jezírka a mělčiny rybníků zaplní sytě modré žáby. Jde o jeden z nejúžasnějších jevů, jaké lze v naší přírodě pozorovat. Samci skokana ostronosého (Rana arvalis) jsou proslulí tím, že v době [...]

Z hradiště se val jeví jen jako nízká terénní nerovnost

“Vrcholnou kapitolu východočeského pravěkého vývoje tvoří lid popelnicových polí , osídlující tuto krajinu téměř tisíc let, od mladší doby bronzové až do příchodu historických Keltů.” V. Vokolek “…Existují místa, která od nepaměti lákají a přitahují pozornost, místa, do nichž člověk vložil nezměrné úsilí, aby je ochránil opevněním …“ V. Čtverák Obyvatelé východních Čech z mladší doby [...]