krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Zašlá sláva textilního průmyslu v Čechách, areál Tepny - stav 2010

motto: Co nechali stát barbaři, to zpustošili stavitelé nového Říma. J.W.Goethe, Italská cesta . Kulturní evropské země se snaží se ctí vypořádat s průmyslovým dědictvím. Probíhají architektonické soutěže, přemýšlí se o využití průmyslových budov. Vznikají veřejné prostory s novými kvalitami, se zvláštním napětím a nábojem. Atraktivní poloha Tepny pod zámeckým kopcem, skvělým výhledem a dostupností [...]

Orchideje na letišti

rubrika: Flora autor: 25. 1. 2013
Dnes vymírající vstavač kukačka (Orchis morio) patřil dříve k běžným druhům naší krajiny.

Vstavač kukačka (též vstavač obecný – Orchis morio) je snad nejtypičtějším příkladem rostlinného druhu, který se nehodí do naší dnešní krajiny. Jak už napovídá druhové jméno – „obecný“, byla tato naše drobná ale krásná orchidej nejhojnějším druhem rodu vstavač (Orchis) a jedním z nejpočetnějších zástupců orchidejí (čeleď vstavačovitých, Orchidaceae) vůbec. Dnes se ovšem jedná o jeden [...]

Černé jezírko a vážky ze Sibiře

rubrika: Fauna autor: 23. 1. 2013
A potkat zde můžete i velevzácnou vážku běloústou - Leucorrhinia albifrons ...

Na jižním okraji pískovcové kry Adršpašsko teplických skal v nadmořské výšce kolem 650 m.n.m. leží pod skalním hradem Skály tzv. Černé jezírko. To je mezi odborníky známou lokalitou, která je unikátní výskytem několika vzácných druhů vážek. Mělké bezodtoké jezírko vzniklo přehrazením potůčku pod skalami Kočičího hradu a bylo součástí hospodářského zázemí barokního zámečku Skály (Bischofstein), který [...]

Přistěhovalci z jihu

rubrika: Fauna autor: 15. 1. 2013
Kudlanka nábožná - Mantis religiosa, PR Bludy, 11.9.2011

S tím, jak se otepluje klima, objevuje se v přírodě východních Čech stále více druhů,  které jsme v minulosti mohli potkat daleko na jihu. Tyto teplomilné druhy v Česku původně buď vůbec nežily, nebo byly svým výskytem vázány jen na ty nejteplejší oblasti (např. jižní Moravu). Tihle „jihoevropané“ byli obvykle ještě v nedávné minulosti považováni za velmi vzácné prvky naší [...]

Na křídlech motýlů 2

rubrika: Fauna autor: 13. 1. 2013
Sameček modráska jehlicového předvádí svoji modrou barvu

Šat motýlů – odraz světla a barev jejich životního prostředí podle Andrease Suchantkeho motto: Goethovská biologie není totiž jen alternativním způsobem uchopování živého světa, je i zdrojem jiného nakládání s ním. D. Pleštil, Vesmír 2004 Nositelem motýlí krásy a většiny rozpoznávacích znaků jsou motýlí křídla pokrytá drobnými šupinkami. Tyto šupinky mají nesmírně složitou stavbu z příčných [...]

Zbytka

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 1. 2013
PR Zbytka, lužní les v s česnekem medvědím - Allium ursinum v brzkém jarním aspektu

  Motto: “Dne 22.5.1982 při pracovní návštěvě připravované rezervace – nejcennější lokalita západně ode Dvora zorána a zaseta kukuřicí. Celý palouk až po vodní příkop s břízou, kde roste asi 15 jedinců tučnice obecné na dně příkopu s železitou vodou, u této břízy ještě v r. 1956 rostla kohátka kalíškatá (asi 50 jedinců) a stovky kvetlo na lukách [...]

Kudy tekla řeka 3

rubrika: Náchodsko autor: 10. 1. 2013
Povodeň na Plhovském náměstí, 1938, foto -  www.nachodsko.sweb.cz

část třetí – O Povodních     motto: Od Hronova k Náchodu – vše jedno jezero, všudy divé proudy kozkaceného živlu, nikde ani stopy o včerejší krásné, bohaté úrodě zemské, vše pod vodou! …. Ukrutný to pohled! Předměstí Kamenice jest zaplaveno a není odtud přístupu do města, kam též voda, tlačíc se kanály, až na náměstí [...]