krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Statečné babočky

rubrika: Fauna autor: 1. 12. 2012
Babočka bodláková - Vanessa cardui , Náchod- Běloves, 9.8.2010 IMG_0718

aneb Vzpomínka na dětství             Někdy se ty největší zázraky odehrávají přímo před našima očima, aniž bychom si je byli schopni uvědomit. Třeba ty nejobyčejnější babočky. Některé z těchto běžných druhů „českých“ motýlů nedokáží v našich podmínkách přečkat zimu. Celá jejich populace je proto každé jaro zakládaná motýly, kteří do Česka migrují z jižní Evropy (a někdy dokonce [...]

Úderníci

  Prokazatelně nejspolehlivějším způsobem ochrany přírody je totiž lokální patriotismus lidí, kteří v dané lokalitě bydlí či hospodaří. Živé srdce Evropy Jen málokterý Náchoďák ví, že nedaleko dobrošovské pevnosti se v nadmořské výšce 530 m.n.m. nachází botanicky zajímavá a cenná lokalita „Pod hájenkou“. Ve vegetaci převažuje rašeliník a různé druhy ostřic (svaz Caricion fuscae), ze vzácnějších druhů [...]

O našich orchidejích

rubrika: Flora autor: 28. 11. 2012
Okrotice bílá - Cephalanthera damasonium , Halín, 9.5.2009 IMG_3435

Většina lidí má květy orchidejí spojené s bujnou vegetací tropických lesů a málokdo ví, že se na území ČR vyskytuje více než padesát druhů orchidejí. Díky rozmanitému reliéfu, nadmořské výšce i klimatu vyznačují se poměrně vysokým počtem druhů orchidejí i východní Čechy, kde se můžeme  setkat (většinou by se spíše ovšem hodilo použít minulý čas) s nějakými 45 druhy orchidejí. [...]

Zvonovec liliolistý - Adenophora liliifolia , Hustířany - les Vražba, 17.7.20072

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) je eurosibiřský druh rozšířený hlavně v západní Asii a ostrůvkovitě i ve střední a východní Evropě. Česká republika leží na okraji areálu, kde bývá vždy méně lokalit, rostlina navíc špatně snáší dnešní hospodaření, takže je u nás na samé hranici vyhynutí. Z našich původních zhruba dvaceti lokalit se do současné doby dochovalo [...]

Kozinec písečný - Astragalus arenarius, Zdelov, 4.7.2006

  Kriticky ohrožený kozinec písečný (Astragalus arenarius) je velmi zajímavou a mimořádně památnou rostlinou našeho regionu. Jedná se o druh pocházející z písečných stepí středního Ruska z tzv. sarmatské květenné oblasti.  Do Čech se kozinec písečný rozšířil z východu tzv. sarmatskou cestou (koridorem severně od karpatských pohoří) během tzv. borealu. V tomto období asi před 10 000 lety po [...]

O glaciálních reliktech

rubrika: Flora autor: 24. 11. 2012
Sasanka narcisokvětá - Anemone narcissiflora , Krkonoše - Rýchory, 2.6.2006

O všivci sudetském, ostružiníku morušce a dalších pamětnících dob ledových   motto: “To víte, doba ledová je doba ledová…” J. Huml (neadrtálec, školník), Mach a Šebestová Všivec sudetský (též krkonošský) pravý (Pedicularis sudetica subsp. sudetica) je památným českým druhem, nejznámějším příkladem tzv. glaciálnícho reliktů. GLACIÁLNÍ RELIKTY jsou druhy, které osídlovaly území střední Evropy během dob ledových (glaciálů) v [...]

O modráscích rodu Maculinea

rubrika: Fauna autor: 23. 11. 2012
Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion, samice, Dlouholočské stráně,  16.7.2011

Motto: „Můj milý příteli,“ pravil Sherlock Holmes, „lidská fantazie dovede vytvářet divy, ale život je vždycky nekonečně složitější“. sir Arthur Conan Doyle- Dobrodružství Sherlocka Holmese Modrásci z rodu Maculinea patří z mnoha důvodů k nejzajímavějším druhům naší fauny. Jejich nesmírně komplikovaný životní cyklus, během kterého vstupují do podivuhodných mezidruhových vztahů s mnoha dalšími organismy, je činí naprostým unikátem [...]