krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

O modráscích rodu Maculinea

rubrika: Fauna autor: 23. 11. 2012
Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion, samice, Dlouholočské stráně,  16.7.2011

Motto: „Můj milý příteli,“ pravil Sherlock Holmes, „lidská fantazie dovede vytvářet divy, ale život je vždycky nekonečně složitější“. sir Arthur Conan Doyle- Dobrodružství Sherlocka Holmese Modrásci z rodu Maculinea patří z mnoha důvodů k nejzajímavějším druhům naší fauny. Jejich nesmírně komplikovaný životní cyklus, během kterého vstupují do podivuhodných mezidruhových vztahů s mnoha dalšími organismy, je činí naprostým unikátem [...]

Vážka jarní - Sympetrum fonscolombii , Zlíčský rybník, 5.7.2012 IMG_0388

     Přírodní rezervace Dubno u České Skalice je známou lokalitou, kterou proslavily vlhké orchidejové louky a přilehlé „lužní“ doubravy se staletými duby. Rezervace se vesměs rozkládá na místech zaniklé rozsáhlé rybniční soustavy. Zlíčský rybník ležící na jejím západním okraji je jediný, který se zachoval až do současnosti. Rybník má za sebou poměrně zajímavou historii. Původně měl rozlohu přes [...]

Kudy tekla řeka 1

rubrika: Náchodsko autor: 17. 11. 2012
Metuje meandry

část první – O projektu Motto: Řeka si pamatuje, kudy kdysi tekla. Ví, jaké povodí mají její boční údolí, ví, jak se jednotlivé přítoky mohou kombinovat. Bude se vracet do starých koryt bez ohledu na přání lidí a jejich stavby. V. Cílek K sepsání tohoto článku mě inspiroval projekt, který jsem před několika lety realizoval se [...]

O hořečcích modrých jako nebe

rubrika: Flora autor: 16. 11. 2012
Hořeček mnohotvarý český- Gentianella praecox subsp. bohemica, detail květ, PR Hořečky v Orlických horách

  Hořká česká lahůdka optimistům nechutná  Hořečky jsou květiny pro botanické fajnšmekry. Jde o rostliny po všech stránkách něčím výjimečné. Každý někdy slyšel o hořcích, ale že existují i hořečky, ví málokdo.  Není divu, vždyť jde o rostliny velevzácné, které z naší krajiny téměř úplně vymizely. Z dvanácti našich původních „druhů“ jich už šest stihlo vyhynout a [...]

O jeřábu sudetském

rubrika: Flora autor: 15. 11. 2012
Jeřáb sudetský- Sorbus sudetica, Obří důl, Krkonoše

a dalších krkonošských endemitech    Přibližně před 20 tisíci lety skončilo poslední výrazné zalednění Evropy, oteplilo se a ledovce ustoupily k severu a do vysokých poloh Alp. Svahy většiny evropských středohor opět pokryly lesy. V té době se nejvyšší hřebeny Krkonoš se svojí chladnomilnou flórou staly izolovaným ostrovem, neboť je od ostatních pohoří dělilo zelené [...]

Tajemná orchidej hlízovec Loeselův

rubrika: Flora autor: 14. 11. 2012
Hlízovec Loeselův- Liparis loeselii, detail květu,  PP Broumarské slatiny 2

Tak na tuhle orchidej jsem měl docela štěstí. Ve východních Čechách roste na třech posledních lokalitách a protože má drobné zelené květy, není ji snadné najít ani tam, kde se vyskytuje i ve větším počtu. Mně se to podařilo v podstatě úplně náhodou, když jsem jel v polovině června v r. 2007  kolem rybníka Broumar u Opočna. Stezka, po [...]

Podkovka chocholatá - Hippocrepis comosa , Opočno, 24.5.2007 2

Podkovka je drobná žlutě kvetoucí bobovitá rostlina, která se podobá příbuznému štírovníku. Na rozdíl od tohoto druhu, který je velmi hojný, je podkovka kriticky ohroženým druhem – zástupcem u nás málo rozšířené teplomilné a suchomilné květeny. Podle areálu rozšíření bývá tento druh řazen mezi tzv. praealpiny tj. druhy s těžištěm výskytu v předhořích Alp, jejichž charakteristickou vlastností [...]